Số công báo: 122 Ngày xuất bản: 19-09-2023
Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 18/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 18/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18-08-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 01-09-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 122
Ngày xuất bản 19-09-2023
Số, ký hiệu: 12/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/09/2021
Trích yếu: Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026
18_2023_qd_ubnd.pdf:
18_2023_qd-ubnds.doc:
18_2023_qd-ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh