Số công báo: 123+124 Ngày xuất bản: 20-09-2023
Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 19/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25-08-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc bãi bỏ Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
Ngày hiệu lực 25-08-2023
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 123+124
Ngày xuất bản 20-09-2023
Số, ký hiệu: 56/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/07/2009
Trích yếu: Về việc huy động, quản lý, sử dụng và hoàn trả nguồn ứng trước tiền thuê đất của các dự án đầu tư vào khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
19.2023_qd_ubnd.pdf:
19.2023_qd_ubnds.doc:
19.2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh