Số công báo: 107 + 108 Ngày xuất bản: 30-10-2009
Chưa có file !
Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND ngày 16/10/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 81/2009/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 81/2009/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16-10-2009
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 107 + 108
Ngày xuất bản 30-10-2009
Không có văn bản
81/2009/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh