Số công báo: 107 Ngày xuất bản: 30-08-2023
Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 15/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27-07-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 10-08-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 107
Ngày xuất bản 30-08-2023
Số, ký hiệu: 04/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/03/2021
Trích yếu: Về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 17/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/08/2019
Trích yếu: Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập
15_2023_qd_ubnd.pdf:
15.2023_qd_ubnds.doc:
15.2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh