Số công báo: 31+32 Ngày xuất bản: 20-02-2023
Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 01/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-01-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 31-01-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 31+32
Ngày xuất bản 20-02-2023
Số, ký hiệu: 18/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/08/2020
Trích yếu: Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
01_2023_qd_ubnd.pdf:
01_2023_qd_ubnds.doc:
01_2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh