Số công báo: 67+68 Ngày xuất bản: 29-05-2023
Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 12/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28-04-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 30-06-2023
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 67+68
Ngày xuất bản 29-05-2023
Không có văn bản
12_2023_qd_ubnd.pdf:
12_2023_qd_ubnds.doc:
12_2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh