Số công báo: 58+59 Ngày xuất bản: 28-04-2023
Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 08/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05-04-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 20-04-2023
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Số Công báo 58+59
Ngày xuất bản 28-04-2023
Số, ký hiệu: 16/2007/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/03/2007
Trích yếu: Ban hành Quy định phân cấp quản lý và tổ chức quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08_2023_qd_ubnd.pdf:
08_2023_qd_ubnds.doc:
08_2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh