Số công báo: 45 Ngày xuất bản: 20-03-2023
Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 04/2023/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 04/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27-02-2023
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc sửa đổi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 10-03-2023
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 45
Ngày xuất bản 20-03-2023
Số, ký hiệu: 03/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/03/2021
Trích yếu: Về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
04_2023_qd_ubnd.pdf:
04_2023_qd_ubnds.doc:
04_2023_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh