Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3059/QĐ-UBND 12/12/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Ban chỉ đạo dự án “Hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ” tỉnh Khánh Hòa
3024/QĐ-UBND 09/12/2008 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3023/QĐ-UBND 09/12/2008 UBND Tỉnh Về cơ cấu tổ chức Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa
3022/QĐ-UBND 09/12/2008 UBND Tỉnh Về việc hợp nhất Nhà Dưỡng lão và An dưỡng và Trung tâm Phục hồi sức khỏe người có công tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc người có công Khánh Hòa
3021/QĐ-UBND 09/12/2008 UBND Tỉnh Về việc hợp nhất Trung tâm Tiếp nhận và Quản lý đối tượng xã hội và Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa thành Trung tâm Bảo trợ xã hội  Khánh Hòa
3019/QĐ-UBND 09/12/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh Quyết định số 1353/QĐ-UB ngày 15/4/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, giai đoạn đến năm 2020”.
87/2008/QĐ-UBND 08/12/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô
86/2008/QĐ-UBND 08/12/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
34/CT-UBND 08/12/2008 UBND Tỉnh Về việc tăng cường hiệu quả hoạt động bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh
178/BC-UBND 05/12/2008 UBND Tỉnh Kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh Khánh Hòa
2971/QĐ-UBND 03/12/2008 UBND Tỉnh Về việc giao biên chế hành chính năm 2008.
175/BC-UBND 03/12/2008 UBND Tỉnh Về tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân năm 2008.
85/2008/QĐ-UBND 01/12/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô
2953/QĐ-UBND 01/12/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Hội đồng định giá đất và nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
2951/QĐ-UBND 01/12/2008 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí của đề án Điều tra khảo sát tình hình ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân tại xã Vĩnh Lương và 03 xã lân cận thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh