Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2169/QĐ-UBND 29/08/2008 UBND Tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa
2164/QĐ-UBND 29/08/2008 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
56/2008/QĐ-UBND 28/08/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa
55/2008/QĐ-UBND 28/08/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
72/VP 26/08/2008 HĐND Tỉnh Về việc đính chính văn bản
54/2008/QĐ-UBND 18/08/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
53/2008/QĐ-UBND 18/08/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
52/2008/QĐ-UBND 18/08/2008 UBND Tỉnh Bổ sung quy định về giá đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về quy định giá các loại đất năm 2008
1118/QĐ-TTg 18/08/2008 Cơ quan khác Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2004 - 2009
2024/QĐ-UBND 15/08/2008 UBND Tỉnh Về việc quy định mức thu học phí đối với các lớp hệ ngoài công lập
51/2008/QĐ-UBND 11/08/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
1960/QĐ-UBND 04/08/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung thành viên Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định 26/2008/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh
06/2008/QĐ-UBND 04/08/2008 Thành phố Nha Trang Ban hành quy định về quy trình thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu và chỉ định thầu đối với các công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang
50/2008/QĐ-UBND 01/08/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
49/2008/QĐ-UBND 31/07/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh