Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
70/2008/QĐ-UBND 21/10/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
2577/QĐ-UBND 15/10/2008 UBND Tỉnh Ban hành kế hoạch “Trợ giúp người tàn tật” tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2008 - 2010
2570/QĐ-UBND 15/10/2008 UBND Tỉnh Về việc thành lập Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Khánh Hòa
2569/QĐ-UBND 15/10/2008 UBND Tỉnh Về việc thay thế và xác định lại thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh Khánh Hòa
2544/QĐ-UBND 14/10/2008 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
69/2008/QĐ-UBND 09/10/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
69/2008/QĐ-UBND 09/10/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
68/2008/QĐ-UBND 09/10/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
20/2008/NQ-HĐND 07/10/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua Chương trình phát triển một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp huyện Khánh Sơn giai đoạn 2008 - 2012
19/2008/NQ-HĐND 07/10/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc hỗ trợ đầu tư phát triển cây mây nếp huyện Khánh Sơn giai đoạn 2008 - 2012
18/2008/NQ-HĐND 07/10/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua đề án hỗ trợ phát triển cây mít nghệ huyện Khánh Sơn giai đọan 2008 - 2012
17/NQ-HĐND 07/10/2008 Huyện Khánh Sơn Về việc thông qua Đề án đặt tên đường nội thị thị trấn Tô Hạp theo quy hoạch mở rộng thị trấn Tô Hạp huyện Khánh Sơn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020
67/2008/QĐ-UBND 03/10/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2453/QĐ-UBND 03/10/2008 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 29/9/2005 và Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 03/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ học bổng và khen thưởng học sinh
2451/QĐ-UBND 03/10/2008 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 82/2005/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên ngành thể dục thể thao

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh