Số công báo: 60 Ngày xuất bản: 31-12-2008
Chưa có file !
Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc điều chỉnh Quyết định số 1353/QĐ-UB ngày 15/4/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, giai đoạn đến năm 2020”. Quyết định số 3019/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-12-2008
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc điều chỉnh Quyết định số 1353/QĐ-UB ngày 15/4/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa “Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, giai đoạn đến năm 2020”.
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kế hoạch - Quy hoạch
Số Công báo 60
Ngày xuất bản 31-12-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh