Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2449/QĐ-UBND 03/10/2008 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 74/2005/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương, trợ cấp, phụ cấp từ ngân sách
2412/QĐ-UBND 30/09/2008 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
65/2008/QĐ-UBND 25/09/2008 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
63/2008/QĐ-UBND 24/09/2008 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông
62/2008/QĐ-UBND 24/09/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2376/QĐ-UBND 24/09/2008 UBND Tỉnh Về việc kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa
2367/QĐ-UBND 24/09/2008 UBND Tỉnh Về việc cho phép tiến hành lập Đề án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh
61/2008/QĐ-UBND 23/09/2008 UBND Tỉnh Mức trợ cấp cho các đối tượng được nuôi dưỡng thường xuyên trong các Nhà Xã hội tại cộng đồng và các cơ sở bảo trợ xã hội do nhà nước quản lý
2310/QĐ-UBND 17/09/2008 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ
2307/QĐ-UBND 17/09/2008 UBND Tỉnh Về việc chuyển đổi Ban quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thành Ban quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh
60/2008/QĐ-UBND 15/09/2008 UBND Tỉnh Ban hành qui định về tổ chức, quản lý việc dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
59/2008/QĐ-UBND 12/09/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa về quy định giá các loại đất năm 2008
58/2008/QĐ-UBND 12/09/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
25/CT-UBND 05/09/2008 UBND Tỉnh Về nhiệm vụ năm học 2008 - 2009
57/2008/QĐ-UBND 03/09/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh phụ lục Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-UBND ngày 11/8/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh