Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
38/2007/NQ-HĐND 21/12/2007 HĐND Tỉnh Về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế do Khánh Hòa tổ chức và chi tiếp khách trong nước
37/2007/NQ-HĐND 21/12/2007 HĐND Tỉnh Về sửa đổi Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 30/3/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy, thiết bị cơ khí sản xuất trong nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
36/2007/NQ-HĐND 21/12/2007 HĐND Tỉnh Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2004/NQ-HĐND4 ngày 30/6/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Nha Trang
35/2007/NQ-HĐND 21/12/2007 HĐND Tỉnh Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 36/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp  giai đoạn 2007- 2010
34/2007/NQ-HĐND 21/12/2007 HĐND Tỉnh Về việc thông qua quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Khánh Hòa giai đoạn năm 2006 đến năm 2010, định hướng đến năm 2020
20/NQ-HĐND 21/12/2007 HĐND Tỉnh Về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2008
19/NQ-HĐND 21/12/2007 HĐND Tỉnh Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phí vệ sinh phục vụ cho Dự án cải thiện vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang
18/NQ-HĐND 21/12/2007 HĐND Tỉnh  Về tổng biên chế sự nghiệp địa phương năm 2008
17/NQ-HĐND 21/12/2007 HĐND Tỉnh Về việc phân loại đơn vị hành chính tỉnh Khánh Hòa
16/NQ-HĐND 21/12/2007 HĐND Tỉnh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2008
15/NQ-HĐND 20/12/2007 HĐND Tỉnh Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008
14/NQ-HĐND 20/12/2007 HĐND Tỉnh Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008
13/NQ-HĐND 20/12/2007 HĐND Tỉnh Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nướctrên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2006
12/NQ-HĐND 20/12/2007 HĐND Tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008
82/2007/QĐ-UBND 19/12/2007 UBND Tỉnh Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà triển khai thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh