Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
2943/QĐ-UBND 01/12/2008 UBND Tỉnh Về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa.
2930/QĐ-UBND 28/11/2008 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cam Lâm đến năm 2020
84/2008/QĐ-UBND 21/11/2008 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
83/2008/QĐ-UBND 17/11/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
2834/QĐ-UBND 17/11/2008 UBND Tỉnh Về việc kiện toàn tổ chức Ban công tác về người Việt Nam ở nước ngoài
82/2008/QĐ-UBND 11/11/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô
81/2008/QĐ-UBND 11/11/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
80/2008/QĐ-UBND 10/11/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ôtô
79/2008/QĐ-UBND 06/11/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh quy định về giá đất tỉnh lộ 2, huyện Diên Khánh tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/01/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa quy định giá các loại đất năm 2008
78/2008/QĐ-UBND 05/11/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung Quy định chế độ phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 30/7/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
76/2008/QĐ-UBND 29/10/2008 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, điều chỉnh Bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định số 39/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
75/2008/QĐ-UBND 27/10/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
2673/QĐ-UBND 27/10/2008 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương
74/2008/QĐ-UBND 24/10/2008 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô
1576/QĐ-BTTTT 24/10/2008 Cơ quan khác Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010 của tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh