Số công báo: 59 Ngày xuất bản: 20-12-2008
Chưa có file !
Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quyết định số 3024/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 3024/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-12-2008
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 59
Ngày xuất bản 20-12-2008
Không có văn bản

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh