Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
91/2005/QĐ-UBND 24/10/2005 UBND Tỉnh Về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh
90/2005/QĐ-UBND 24/10/2005 UBND Tỉnh Về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Vạn Ninh
89/2005/QĐ-UBND 24/10/2005 UBND Tỉnh Về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn huyện Ninh Hòa
88/2005/QĐ-UBND 24/10/2005 UBND Tỉnh Về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thị xã Cam Ranh
87/2005/QĐ-UBND 24/10/2005 UBND Tỉnh Về giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Nha Trang và huyện Diên Khánh
86/2005/QĐ-UBND 24/10/2005 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế trích Quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành công ty
85/2005/QĐ-UBND 24/10/2005 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn nhà đất tỉnh Khánh Hoà
84/2005/QĐ-UBND 17/10/2005 UBND Tỉnh Về việc kiện toàn tổ chức Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em
83/2005/QĐ-UBND 29/09/2005 UBND Tỉnh Quy định chế độ học bổng và khen thưởng học sinh
82/2005/QĐ-UBND 29/09/2005 UBND Tỉnh Quy đinh chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên ngành thể dục thể thao

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh