Số công báo: 03/08 Ngày xuất bản: 24-08-2006
Chưa có file !
Quyết định số 79/2005/QĐ-UBND ngày 28/09/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa Về việc Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điểm quy định tại Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 12/01/2005 của UBND tỉnh về qui định giá các loại đất Quyết định số 79/2005/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 79/2005/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28-09-2005
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điểm quy định tại Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 12/01/2005 của UBND tỉnh về qui định giá các loại đất
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Kinh tế - Tài chính
Số Công báo 03/08
Ngày xuất bản 24-08-2006
Không có văn bản
79/2005/QĐ-UBND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh