Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
22/2005/QĐ-UBND 29/07/2005 Huyện Vạn Ninh Về việc thành lập trường Tiểu học Đại Lãnh 1
21/2005/QĐ-UBND 29/07/2005 Huyện Vạn Ninh Về việc thành lập trường Tiểu học Đại Lãnh 2
20/2005/QĐ-UBND 29/07/2005 Huyện Vạn Ninh Về việc thành lập trường Tiểu học Vạn Giã 3
19/2005/QĐ-UBND 29/07/2005 Huyện Vạn Ninh Về việc thành lập trường Tiểu học Vạn Thọ
18/2005/QĐ-UBND 29/07/2005 Huyện Vạn Ninh Về việc thành lập trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh
22/2005/CT-UBND 21/07/2005 UBND Tỉnh Về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2005
57/2005/QĐ-UBND 18/07/2005 UBND Tỉnh Về việc đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành
56/2005/QĐ-UBND 18/07/2005 UBND Tỉnh Về việc đình chỉ thi hành một số điều của Quyết định số 125/2004/QĐ-UB ngày 10/5/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư áp dụng cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 
21/2005/CT-UBND 13/07/2005 UBND Tỉnh Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
54/2005/QĐ-UBND 05/07/2005 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý tài nguyên san hô

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh