Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
80/2005/QĐ-UBND 29/09/2005 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan vịnh Nha Trang
79/2005/QĐ-UBND 28/09/2005 UBND Tỉnh Về việc Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số điểm quy định tại Quyết định số 03/2005/QĐ-UB ngày 12/01/2005 của UBND tỉnh về qui định giá các loại đất
78/2005/QĐ-UBND 28/09/2005 UBND Tỉnh Về việc Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư tín điện tử của các tổ chức, cá nhân trong các cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa
77/2005/QĐ-UBND 27/09/2005 UBND Tỉnh Về quy định chế độ trợ cấp cho cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại miền núi và hải đảo khu vực 2 và 3
76/2005/QĐ-UBND 27/09/2005 UBND Tỉnh Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục công lập; mức thu phí dự thi vào trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
75/2005/QĐ-UBND 27/09/2005 UBND Tỉnh Về quy định chế độ trợ cấp đối với lực lượng dân quân nòng cốt trong thời gian thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền
74/2005/QĐ-UBND 23/09/2005 UBND Tỉnh Về việc quy định chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách.
73/2005/QĐ-UBND 23/09/2005 UBND Tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy đinh chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh ban hành kèm theo Quyết đinh số 132/2004/QĐ-UB ngày 28/5/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
72/2005/QĐ-UBND 23/09/2005 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
05/2005/CT-UBND 22/09/2005 Huyện Vạn Ninh Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh