Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
64/2005/QĐ-UBND 19/08/2005 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh Khánh Hòa
63/2005/QĐ-UBND 19/08/2005 UBND Tỉnh Về việc thành lập Hội đồng thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh Khánh Hòa
62/2005/QĐ-UBND 18/08/2005 UBND Tỉnh Về việc giá bồi thường đối với các thiết bị : Điện, điện thoại, nước sạch, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
28/2005/QĐ-UBND 15/08/2005 Huyện Vạn Ninh Ban hành Quy trình giải quyết đăng ký hộ khẩu và bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 02/2004/QĐ-UB và Quyết định số 03/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh
61/2005/QĐ-UBND 12/08/2005 UBND Tỉnh Về việc Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hoà
23/2005/CT-UBND 10/08/2005 UBND Tỉnh Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh trong mùa hè
60/2005/QĐ-UBND 09/08/2005 UBND Tỉnh Về việc kiện toàn tổ chức Sở Tư pháp
27/2005/QĐ-UBND 09/08/2005 Huyện Vạn Ninh Về việc thành lập Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Vạn Ninh
26/2005/QĐ-UBND 09/08/2005 Huyện Vạn Ninh Về việc giải thể trường Phổ thông cơ sở Vạn Thọ để thành lập trường Tiểu học Vạn Thọ và trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh
25/2005/QĐ-UBND 09/08/2005 Huyện Vạn Ninh Về việc giải thể trường Tiều học Đại Lãnh để thành lập trường Tiểu học Đại Lãnh 1 và trường Tiểu học Đại Lãnh 2

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh