Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
05/2005/CT-UBND 22/09/2005 Huyện Vạn Ninh Về việc triển khai tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm
71/2005/QĐ-UBND 15/09/2005 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy định thời hạn lập, phân bổ, quyết định dự toán và báo cáo quyết toán ngân sách các cấp chính quyền địa phương hàng năm
70/2005/QĐ-UBND 15/09/2005 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố
69/2005/QĐ-UBND 09/09/2005 UBND Tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn
68/2005/QĐ-UBND 06/09/2005 UBND Tỉnh Về việc bổ sung, sửa đổi quyết định số 59/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định việc xét tuyển viên chức sự nghiệp
27/2005/CT-UBND 05/09/2005 UBND Tỉnh Về việc ngăn chặn khiếu nại tập thể, vượt cấp, tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng
67/2005/QĐ-UBND 30/08/2005 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Khánh Hòa
26/2005/CT-UBND 30/08/2005 UBND Tỉnh Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 17/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bia nhà hàng karaoke, vũ trường
66/2005/QĐ-UBND 26/08/2005 UBND Tỉnh Về việc công nhận xã Cam Đức và một phần xã Cam Hải Tây thuộc thị xã Cam  Ranh đạt tiêu chuẩn xếp loại đô thị loại V
65/2005/QĐ-UBND 22/08/2005 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét duyệt Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh