Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
1247/QĐ-UBND 10-05-2024 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa sử dụng tại xã Phước Đồng, xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang và xã Diên An, huyện Diên Khánh
4856/KH-UBND 09-05-2024 UBND Tỉnh Về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua Cuộc vận động người thân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia và duy trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
4779/KH-UBND 08-05-2024 UBND Tỉnh Về việc triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt từ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1214/QĐ-UBND 08-05-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1202/QĐ-UBND 07-05-2024 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Cổ phần Long Sơn được gia hạn sử dụng đất để làm cơ sở sản xuất hạt điều tại thôn 1 xã Diên Phú, huyện Diên Khánh
1198/QĐ-UBND 07-05-2024 UBND Tỉnh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1191/QĐ-UBND 07-05-2024 UBND Tỉnh Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ
4667/KH-UBND 06-05-2024 UBND Tỉnh Về việc thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
1181/QĐ-UBND 06-05-2024 UBND Tỉnh Về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh
1141/QĐ-UBND 02-05-2024 UBND Tỉnh Về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh