Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
366/QĐ-UBND 02-02-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Ninh Hòa.
356/QĐ-UBND 01-02-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Khánh Sơn.
355/QĐ-UBND 01-02-2024 UBND Tỉnh Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Khánh Hòa - Năm 2024
292/QĐ-UBND 30-01-2024 UBND Tỉnh Về ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
290/QĐ-UBND 30-01-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Nha Trang
289/QĐ-UBND 30-01-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Kế hoạch sự dụng đất năm 2024 huyện Diên Khánh.
285/QĐ-UBND 30-01-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Khánh Vĩnh
281/QĐ-UBND 30-01-2024 UBND Tỉnh Về việc giải thể Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Khánh Hòa
1107/KH-UBND 29-01-2024 UBND Tỉnh Về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2024
977/KH-UBND 24-01-2024 UBND Tỉnh Về việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh