Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
3405/QĐ-UBND 29-12-2023 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giao thông vận tải
3404/QĐ-UBND 29-12-2023 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 3479/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
3403/QĐ-UBND 29-12-2023 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 3527/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng
3402/QĐ-UBND 29-12-2023 UBND Tỉnh Về việc bãi bỏ Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ
14012/KH-UBND 29-12-2023 UBND Tỉnh Về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14012/KH-UBND 29-12-2023 UBND Tỉnh Về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
13980/KH-UBND 29-12-2023 UBND Tỉnh Về việc triển khai Chương trình hành động số 66-CTr/TU ngày 09/10/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của BộChính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3330/QĐ-UBND 28-12-2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy trình vận hành hồ chứa nước Sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa
3303/QĐ-UBND 28-12-2023 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệrừng và phòng cháy, chữa cháy rừng vùng giáp ranh giữa thị xã Ninh Hòa và các huyện: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Vạn Ninh, thành phố Nha Trang
13765/KH-UBND 28-12-2023 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh