Số công báo: 66+67 Ngày xuất bản: 08-05-2024
Quyết định số 973/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã Quyết định số 973/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 973/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10-04-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày hiệu lực 10-04-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 66+67
Ngày xuất bản 08-05-2024
Số, ký hiệu: 640/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 11/03/2024
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp xã
Số, ký hiệu: 2194/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/07/2019
Trích yếu: Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã
973_qd_ubnd.pdf:
973_qd_ubnd.doc:
973_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh