Số công báo: 45+46 Ngày xuất bản: 15-03-2024
Quyết định số 366/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Ninh Hòa. Quyết định số 366/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 366/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02-02-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Ninh Hòa.
Ngày hiệu lực 02-02-2024
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Số Công báo 45+46
Ngày xuất bản 15-03-2024
Số, ký hiệu: 10/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/03/2023
Trích yếu: Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 09/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/03/2023
Trích yếu: Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 58/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/01/2022
Trích yếu: Về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất thị xã Ninh Hòa.
366_qd_ubnd.pdf:
366_qd_ubnd.doc:
366_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh