Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
990/QĐ-UBND 15-04-2024 UBND Tỉnh Về việc cho phép Công ty Xăng dầu Phú Khánh gia hạn sử dụng đất để làm cửa hàng xăng dầu số 32 tại số 368 đường 2/4, phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang
976/QĐ-UBND 11-04-2024 UBND Tỉnh Về việc cho Công ty TNHH An Khê thuê đất để thực hiện Dự án Điểm dừng chân Hòn Giao tại xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh
3856/KH-UBND 11-04-2024 UBND Tỉnh Về việc triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 10: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
945/QĐ-UBND 09-04-2024 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất và gia hạn sử dụng đất cho Hợp tác xã đóng tàu Song Thủy để làm xưởng đóng mới và sửa chữa tàu thuyền tại số 63/17 đường Ngô Đến, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang
145/TB-UBND 09-04-2024 UBND Tỉnh Về kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 3 năm 2024
917/QĐ-UBND 05-04-2024 UBND Tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3603/KH-UBND 05-04-2024 UBND Tỉnh Về việc phối hợp tổ chức Chương trình Jazz quốc tế lần thứ I - Nha Trang 2024
887/QĐ-UBND 03-04-2024 UBND Tỉnh Về việc điều chỉnh nội dung gia hạn thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 2536/QĐ-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Liên doanh câu lạc bộ bơi thuyền Nha Trang gia hạn sử dụng đất tại phường Lộc Thọ, Nha Trang
3418/KH-UBND 02-04-2024 UBND Tỉnh Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
3386/KH-UBND 02-04-2024 UBND Tỉnh Về kiểm tra công tác chuyển đổi số năm 2024

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh