Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Khánh Hòa
Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 281/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 281/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30-01-2024
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Trích yếu Về việc giải thể Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 30-01-2024
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo
Ngày xuất bản
Số, ký hiệu: 100/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/01/2016
Trích yếu: Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Khánh Hoà.
281_qd_ubnd.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh