Số công báo: 65 Ngày xuất bản: 25-04-2024
Quyết định số 948/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa Quyết định số 948/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 948/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09-04-2024
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Ngày hiệu lực 09-04-2024
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Số Công báo 65
Ngày xuất bản 25-04-2024
Số, ký hiệu: 1509/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/06/2023
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 874/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/04/2023
Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa
Số, ký hiệu: 175/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/01/2019
Trích yếu: Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư Pháp tỉnh Khánh Hoà
Số, ký hiệu: 2539/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 31/08/2018
Trích yếu: Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hoà
948_qd_ubnd.pdf:
948_qd_ubnd.doc:
948_qd_ubnd.signed.pdf:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh