Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
97/TB-UBND 16-03-2006 UBND Tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp bàn giải pháp để thực hiện tốt việc thu phí tham quan vịnh Nha Trang
07/CT-UBND 16-03-2006 UBND Tỉnh Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
06/CT-UBND 08-03-2006 UBND Tỉnh Về việc triển khai thi hành Nghị định 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch
963/UBND 07-03-2006 UBND Tỉnh Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa năm 2006
05/CT-UBND 03-03-2006 UBND Tỉnh Về việc triển khai Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước.
366/QĐ-UBND 22-02-2006 UBND Tỉnh Về việc đình chỉ việc áp dụng các ưu đãi đầu tư trong Quyết định 85/2002/QĐ-UB khác với Nghị định 71/2001/NĐ-CP
60/TB-UBND 17-02-2006 UBND Tỉnh Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
672/UBND 16-02-2006 UBND Tỉnh Về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm.
302/QĐ-UBND 14-02-2006 UBND Tỉnh Về việc ban hành kế hoạch bảo vệ rừng năm 2006, tỉnh Khánh Hòa
04/CT-UBND 14-02-2006 UBND Tỉnh Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh