Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
469/QĐ-UBND 20-02-2024 UBND Tỉnh Về việc giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để xây dựng Trường bắn, thao trường huấn luyện tổng hợp huyện Diên Khánh/Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa tại xã Diên Tân, huyện Diên Khánh
451/QĐ-UBND 16-02-2024 UBND Tỉnh Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2024
446/QĐ-UBND 15-02-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt Dự án thành phần xây lắp thuộc Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận
413/QĐ-UBND 06-02-2024 UBND Tỉnh Về việc thu hồi đất đã cho Công ty Xăng dầu Phú Khánh thuê tại số 16 đường 23/10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013
49/TB-UBND 05-02-2024 UBND Tỉnh Về kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ tháng 01/2024.
394/QĐ-UBND 05-02-2024 UBND Tỉnh Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với UBND cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị liên quan trong hoạt động quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
379/QĐ-UBND 05-02-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Cam Ranh.
1412/KH-UBND 05-02-2024 UBND Tỉnh Về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
373/QĐ-UBND 02-02-2024 UBND Tỉnh Về việc hợp nhất Trường Trung cấp nghề Cam Ranh và Trường Trung cấp nghề Cam Lâm thành Trường Trung cấp Du lịch – Kỹ thuật Cam Ranh.
366/QĐ-UBND 02-02-2024 UBND Tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thị xã Ninh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh