Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
26/NQ-HĐND 30/10/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
25/NQ-HĐND 30/10/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
24/NQ-HĐND 30/10/2023 Huyện Vạn Ninh Về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 10) và Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3)
23/NQ-HĐND 30/10/2023 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2023
86/NQ-HĐND 27/10/2023 Thành phố Nha Trang Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023
76/NQ-HĐND 18/10/2023 HĐND Tỉnh Về cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng đường Quốc lộ 26B, tỉnh Khánh Hòa
75/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
74/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
73/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về việc công nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026
72/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh