Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
70/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng Cải tuyến Tỉnh lộ 1B (đoạn từ nút giao Quốc lộ 26B đến nút giao Tỉnh lộ 1)
69/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
68/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
67/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
66/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh
65/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Xuân Sơn, huyện Vạn Ninh
64/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh
63/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh
63/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh
62/NQ-HĐND 11/10/2023 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng mới trụ sở làm việc Công an xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh