Thông tin văn bản Địa phương
Thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
27/06/2024
Ngày 19/6/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 6561/KH-UBND triển khai thực hiện Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát giai đoạn 2024 – 2030
27/06/2024
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn Khánh Hòa giai đoạn 2024 – 2030.
Biệt thự cầu Đá được xếp hạng di tích cấp tỉnh
27/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Biệt thự cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.
Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn
26/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (Phân khu 01), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.
Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch núi Khải Lương
26/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch núi Khải Lương (Phân khu 02), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn
25/06/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
25/06/2024
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa được quy định tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh