Thông tin văn bản Địa phương
Bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán
03/01/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài chính về quản lý tài sản công tại địa phương
03/01/2024
Quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được quy định tại Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tài chính.
Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/01/2024
Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành tại Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.
Quản lý đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
03/01/2024
Ngày 21/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.
Đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải quyết các thủ tục đầu tư; giao đất, cho thuê đất
03/01/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện Công điện số 1376/CĐ-TTg ngày 17-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán
03/01/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành chỉ thị về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa
30/12/2023
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định tại Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh