Thông tin văn bản Địa phương
Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn
26/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (Phân khu 01), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.
Phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch núi Khải Lương
26/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch núi Khải Lương (Phân khu 02), xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn
25/06/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 14/6/2024 về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa
25/06/2024
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa được quy định tại Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh
24/06/2024
Ngày 17/4/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 6500/KH-UBND kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Tăng cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2024 và các năm tiếp theo
24/06/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/6/2024 tăng cường tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng năm 2024 và các năm tiếp theo.
Ban hành danh mục ngành nghề thu hút tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030
24/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành danh mục ngành nghề thu hút tại các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 và tiêu chí xác định ngành, nghề trọng điểm của tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh