Thông tin văn bản Địa phương
Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024
15/01/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 05/01/2024 về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.
Quản lý, giám sát tổ chức thực hiện y tế dự phòng
12/01/2024
Ngày 21/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.
Chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình trong tổ chức thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù
12/01/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình đối với các dự án được thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2024
12/01/2024
Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2024 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 29/12/2023.
Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử từng lần đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng, dầu
12/01/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản triển khai, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử từng lần đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng, dầu.
Đình chỉ hoạt động đối với: công trình Tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoàn Kiếm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang làm chủ đầu tư
11/01/2024
Đình chỉ hoạt động đối với: công trình Tổ hợp khách sạn, căn hộ Hoàn Kiếm do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sơn Lâm - Nha Trang làm chủ đầu tư.
Tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh
11/01/2024
Ngày 29/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh