Thông tin văn bản Địa phương
Tiêu chuẩn và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của từng chức danh công chức cấp xã
30/12/2023
Ngày 20/12/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và một số nội dung quản lý đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và có hiệu lực từ ngày 01/01/2024.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa
30/12/2023
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa.
Khắc phục tình trạng gia hạn tiến độ dự án nhiều lần do vướng giải phóng mặt bằng
29/12/2023
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo về việc có giải pháp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo hiệu quả trên địa bàn TP. Nha Trang.
23 điểm dừng, đón trả khách trên các tuyến quốc lộ
25/12/2023
UBND tỉnh vừa có quyết định phê duyệt các vị trí điểm dừng đón, trả khách trên tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 26 và Quốc lộ 27C tỉnh Khánh Hòa. Theo quyết định, toàn tỉnh có 23 điểm dừng đón, trả khách trên 3 tuyến quốc lộ, cụ thể: Quốc lộ 1 có 16 điểm từ Km 1369 (xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh) đến Km 1495 (Nhà máy Đường Cam Ranh); Quốc lộ 26 có 4 điểm từ Km 04 (đường liên xã Ninh Phụng - Ninh Vân) đến Km 22 (gần ngã giao Tỉnh lộ 5) và 3 điểm trên Quốc lộ 27C từ Km 04 (ngã giao Hương lộ 39 - Quốc lộ 27C) đến Km 33 (xã Liên Sang).
Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu Nha Trang - Khánh Hòa
22/12/2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai xây dựng thương hiệu Nha Trang, Khánh Hòa.
Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
22/12/2023
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh Khánh Hòa quy định tại Quyết định số 31/2023/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 để tính giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng đối với các trường hợp theo quy định của pháp luật.
Phê duyệt Đề án “Xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang”
20/12/2023
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt Đề án “Xây dựng thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang”.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh