Thông tin văn bản Địa phương
Phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp, thương mại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
10/01/2024
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp, thương mại tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trung tâm Học tập cộng đồng - Văn hóa thể thao tại các xã, phường, thị trấn
10/01/2024
Ngày 25/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Đề án thành lập và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng - Văn hóa thể thao tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh
10/01/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 9225/KH-UBND ngày 13/9/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng vùng giáp ranh giữa thị xã Ninh Hòa và các huyện
10/01/2024
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng vùng giáp ranh giữa thị xã Ninh Hòa và các huyện: Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Vạn Ninh, thành phố Nha Trang được ban hành tại Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.
Công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh
10/01/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.
Công tác biên giới lãnh thổ quốc gia
10/01/2024
Công tác biên giới lãnh thổ quốc gia là một trong những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định tại Quyết định số 48/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023.
Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính
09/01/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai, thực hiện thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ sáu ngày 14-11-2023.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh