Thông tin văn bản Địa phương
Thường xuyên kiểm tra, rà soát các bãi, điểm giữ xe trên địa bàn thành phố Nha Trang
20/06/2024
UBND tỉnh nhận Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc xử lý thông tin báo chí về bãi xe trái phép khủng giữa trung tâm TP. Nha Trang.
Phòng ngừa, ngăn chặn việc tiếp cận, sử dụng rượu, bia của người dưới 18 tuổi
20/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh năm 2024.
Triển khai kế hoạch tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng
19/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 8-3-2024 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17-8-2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
18/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025
17/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
Bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh
14/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa
13/06/2024
Ngày 05 tháng 6 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1500/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh