Thông tin văn bản Địa phương
Miễn thu phí, lệ phí đối với 10 dịch vụ công trực tuyến
04/07/2024
HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành nghị quyết quy định việc miễn thu phí, lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng trên địa bàn tỉnh.
Nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản
02/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh
01/07/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040
28/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh đến năm 2040.
Triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
28/06/2024
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Công điện số 58/CĐ-TTg ngày 16-6-2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
Cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2024-2025
27/06/2024
Để triển khai cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và tổ chức khai thác, sử dụng phục vụ phát triển xã hội số, kinh tế số và chính quyền số; Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 6621/KH-UBND ngày 19/6/2024.
Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh
27/06/2024
Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 6622/KH-UBND ngày 19/6/2024 triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm
Văn bản khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh