Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
09/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về định mức kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, góp ý, thẩm định, thẩm tra, rà soát và kiểm tra, giám sát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
08/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006-2010
07/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Quy định chế độ trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng hết hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động có hoàn cảnh khó khăn.
06/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về Chương trình Dạy nghề - Giải quyết việc làm và Giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006 - 2010
05/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về quy định sử dụng số thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và thu từ bán tang vật, phương tiện tịch thu của Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa.
04/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi Nghị quyết số 20/2005/NQ-HĐND ngày 21/7/2005 chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức và đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn.
27/2005/NQ-HĐND 29/12/2005 HĐND Tỉnh Về việc phê chuẩn quyết toán toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2004
26/2005/NQ-HĐND 29/12/2005 HĐND Tỉnh Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2006
25/2005/NQ-HĐND 29/12/2005 HĐND Tỉnh Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2006
24/2005/NQ-HĐND 29/12/2005 HĐND Tỉnh Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hoà năm 2006

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh