Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
25/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 sang năm 2024, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024
24/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
23/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Khoa học và Công nghệ
22/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030 (lần 2)
21/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa đường ĐT.653D (Hương lộ 62)
20/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa đường Xóm Mới - xã Cam Thịnh Tây
19/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về chủ trương đầu tư Dự án sửa chữa đường ĐT.654B (Tỉnh lộ 8B)
18/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
17/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16/NQ-HĐND 28/03/2024 HĐND Tỉnh Về việc thông qua danh mục các dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh