Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
37/NQ-HĐND 27/05/2024 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Thành ủy Nha Trang
36/NQ-HĐND 27/05/2024 Thành phố Nha Trang Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng bãi chôn lấp Lương Hòa, xã Vĩnh Lương
35/NQ-HĐND 27/05/2024 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư dự án cải tạo hệ thống thoát nước đường Nguyễn Trác, phường Vĩnh Hòa
34/NQ-HĐND 27/05/2024 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư dự án hệ thống tuyến cống cấp 3 thoát nước thải trên địa bàn phường Phước Long
33/NQ-HĐND 27/05/2024 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Khanh, đường Nguyễn Lương
32/NQ-HĐND 27/05/2024 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình gia cố mương thoát nước thôn Ngọc Hội 1 - Phú Nông Nam, xã Vĩnh Ngọc
31/NQ-HĐND 27/05/2024 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình nâng cấp hẻm từ nhà bà Lưu Minh Trí đến nhà Phan Thanh Đức thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc
30/NQ-HĐND 27/05/2024 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Lương
29/NQ-HĐND 27/05/2024 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Hiệp
28/NQ-HĐND 27/05/2024 Thành phố Nha Trang Về chủ trương đầu tư công trình nâng cấp hẻm 246 đường Lương Định Của, xã Vĩnh Ngọc

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh