Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
09/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về chế độ hỗ trợ cho đối tượng chính sách, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp từ ngân sách.
08/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về đặt và đổi tên đường thị xã Cam Ranh
07/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về đặt và đổi tên đường thị trấn Ninh Hòa, huyện Ninh Hòa
06/2005/NQ-HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2006-2010
05/2005/HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về việc phê chuẩn cơ cấu cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện được tổ chức thống nhất theo quy định của Chính phủ
04/2005/HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo địa phương năm học 2005-2006
03/2005/HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về tổng biên chế hành chính địa phương năm 2006
02/2005/HĐND4 21/07/2005 HĐND Tỉnh Về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh được tổ chức theo đặc thù của tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo đặc thù của từng huyện, thị xã, thành phố
01/2005/HĐND4 08/07/2005 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính huyện Trường Sa

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh