Số công báo: 18 + 19 Ngày xuất bản: 30-12-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của HĐND huyện Khánh Vĩnh Về việc phê chuẩn Điều chỉnh Danh mục đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2006 Công văn số 14/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 14/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27-12-2006
Cơ quan ban hành Huyện Khánh Vĩnh
Trích yếu Về việc phê chuẩn Điều chỉnh Danh mục đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện năm 2006
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 18 + 19
Ngày xuất bản 30-12-2006
Không có văn bản
14/2006/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh