Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
12/2006/NQ-HĐND 24/07/2006 Thành phố Cam Ranh Về Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005
13/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình dạy nghề - Giải quyết việc làm và Giảm nghèo huyện Vạn Ninh giai đoạn 2006 - 2010
12/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình phổ cập bậc Trung học huyện Vạn Ninh(giai đoạn 2006 - 2010)
10/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007
09/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Đánh giá tình hình thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh năm 2006
08/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005 huyện Ninh Hòa
07/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về Chương trình phổ cập giáo dục bậc trung học huyện Ninh Hòa giai đoạn 2006 – 2010
06/2006/NQ-HĐND 13/07/2006 Thị xã Ninh Hòa Về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006
17/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về chế độ hỗ trợ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tại địa phương
16/2006/NQ-HĐND 30/03/2006 HĐND Tỉnh Về Chương trình phổ cập bậc Trung học tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn 2006 -2010)

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh