Số công báo: 16 + 17 Ngày xuất bản: 30-12-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010 Công văn số 36/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 36/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 18-12-2006
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Số Công báo 16 + 17
Ngày xuất bản 30-12-2006
Không có văn bản
36/2006/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh