Số công báo: 18 + 19 Ngày xuất bản: 30-12-2006
Chưa có file !
Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của HĐND Tx. Cam Ranh Về việc phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn thị xã Cam Ranh Công văn số 25/2006/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 25/2006/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27-12-2006
Cơ quan ban hành Thành phố Cam Ranh
Trích yếu Về việc phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn thị xã Cam Ranh
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công báo 18 + 19
Ngày xuất bản 30-12-2006
Không có văn bản
25/2006/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh