Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
10/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Bổ sung chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức và các đối tượng không hưởng lương từ ngân sách được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực và chế độ hỗ trợ đào tạo nguồn cán bộ quy họach dự bị dài hạn tại Nghị quyết số 20/2005/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại kỳ họp thứ 4, khóa IV
09/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về chế độ hỗ trợ khám chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim
08/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về chế độ trợ cấp thường xuyên cho đối tượng chính sách thuộc diện hộ nghèo của tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND ngày 30/3/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa IV kỳ họp chuyên đề
07/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về mức hỗ trợ trồng vườn rừng và chăn nuôi đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2007 - 2010
06/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007 - 2010
05/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về việc Quy hoạch khu vực khai thác đất san lấp trên địa bàn Đông huyện Diên Khánh và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007 – 2010
04/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới Bưu chính, Viễn thông tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2015
03/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Khánh Hòa
02/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về mức thu phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hoá Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng
01/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Khánh Hòa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh