Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
04/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới Bưu chính, Viễn thông tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2015
03/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Khánh Hòa
02/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Về mức thu phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hoá Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng
01/2007/NQ-HĐND 02/02/2007 HĐND Tỉnh Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch Khánh Hòa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
233/2007/NQ-HĐND 04/01/2007 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn đến năm 2020
232/2007/NQ-HĐND 04/01/2007 Huyện Khánh Sơn Về phê chuẩn đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã
12/2007/NQ-HĐND 03/01/2007 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình phát triển đô thị huyện Vạn Ninh giai đoạn 2006 - 2010
11/2007/NQ-HĐND 03/01/2007 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình phát triển du lịch huyện Vạn Ninh giai đoạn 2006 - 2010
10/2007/NQ-HĐND 03/01/2007 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình Kinh tế biển huyện Vạn Ninh giai đoạn 2006 - 2010
09/2007/NQ-HĐND 03/01/2007 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Vạn Ninh giai đoạn 2006-2010

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh