Số công báo: 12 + 13 Ngày xuất bản: 10-03-2008
Chưa có file !
Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND ngày 21/12/2007 của HĐND tỉnh Khánh Hòa Về sửa đổi Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 30/3/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy, thiết bị cơ khí sản xuất trong nước phục vụ sản xuất nông nghiệp Công văn số 37/2007/NQ-HĐND
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 37/2007/NQ-HĐND
Ngày ban hành 21-12-2007
Cơ quan ban hành HĐND Tỉnh
Trích yếu Về sửa đổi Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND ngày 30/3/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ nông dân mua máy, thiết bị cơ khí sản xuất trong nước phục vụ sản xuất nông nghiệp
Ngày hiệu lực
Lĩnh vực Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công báo 12 + 13
Ngày xuất bản 10-03-2008
Không có văn bản
37/2007/NQ-HĐND:

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh