Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
233/2007/NQ-HĐND 04/01/2007 Huyện Khánh Sơn Về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn đến năm 2020
232/2007/NQ-HĐND 04/01/2007 Huyện Khánh Sơn Về phê chuẩn đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã
12/2007/NQ-HĐND 03/01/2007 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình phát triển đô thị huyện Vạn Ninh giai đoạn 2006 - 2010
11/2007/NQ-HĐND 03/01/2007 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình phát triển du lịch huyện Vạn Ninh giai đoạn 2006 - 2010
10/2007/NQ-HĐND 03/01/2007 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình Kinh tế biển huyện Vạn Ninh giai đoạn 2006 - 2010
09/2007/NQ-HĐND 03/01/2007 Huyện Vạn Ninh Về Chương trình Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp huyện Vạn Ninh giai đoạn 2006-2010
21/2006/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về Chương trình Dạy nghề - Giải quyết việc làm và Giảm nghèo huyện Ninh Hòa, giai đoạn 2006 - 2010
19/2006/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã
18/2006/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc thông qua Quy hoạch chung xây dựng Khu dân cư Lạc An, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 ( Để làm cơ sở phát triển, nâng cấp lên đô thị loại V)
17/2006/NQ-HĐND 29/12/2006 Thị xã Ninh Hòa Về việc thông qua quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 (Để làm cơ sở phát triển nâng cấp thành đô thị loại V)

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh