Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
20/NQ-HĐND 19/08/2011 Thành phố Nha Trang Về kế hoạch thực hiện Chương trình nông thôn mới thành phố Nha Trang giai đoạn 2011-2015.
19/NQ-HĐND 19/08/2011 Thành phố Nha Trang Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2010.
18/NQ-HĐND 19/08/2011 Thành phố Nha Trang Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 31/12/2010 của HĐND thành phố Nha Trang về kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011.
15/NQ-HĐND 08/08/2011 Thành phố Cam Ranh Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2010.
14/NQ-HĐND 08/08/2011 Thành phố Cam Ranh Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011.
13/NQ-HĐND 08/08/2011 Thành phố Cam Ranh Nghị quyết về việc phê chuẩn danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
12/NQ-HĐND 03/08/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2010.
15/NQ-HĐND 29/07/2011 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2011 và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
14/NQ-HĐND 29/07/2011 Huyện Vạn Ninh Về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các đơn vị, địa phương 6 tháng đầu năm 2011.
13/NQ-HĐND 29/07/2011 Huyện Vạn Ninh Về việc chi tặng quà lưu niệm cho đại biểu HĐND cấp huyện, xã, nhiệm kỳ 2004 - 2011.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh