Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
17/NQ-HĐND 21/07/2011 HĐND Tỉnh Về việc sửa đổi Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 11/12/2010 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011.
11/NQ-HĐND 29/06/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Khánh Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016.
10/NQ-HĐND 29/06/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc xác nhận kết quả bầu Đoàn thư ký kỳ họp HĐND huyện Khánh Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016.
09/NQ-HĐND 29/06/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thành viên của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Khánh Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016.
08/NQ-HĐND 29/06/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Thành viên của Ban Pháp chế HĐND huyện Khánh Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016.
07/NQ-HĐND 29/06/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc xác nhận kết quả bầu thành viên UBND huyện Khánh Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016.
06/NQ-HĐND 29/06/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016.
05/NQ-HĐND 29/06/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, nhiệm kỳ 2011-2016.
04/NQ-HĐND 29/06/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện Khánh Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016.
03/NQ-HĐND 29/06/2011 Huyện Khánh Sơn Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Khánh Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2011-2016.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh