Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan Trích yếu Tải về
07/NQ-HĐND 07/07/2010 Huyện Diên Khánh Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
06/NQ-HĐND 07/07/2010 Huyện Diên Khánh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
05/NQ-HĐND 07/07/2010 Huyện Diên Khánh Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
04/NQ-HĐND 07/07/2010 Huyện Diên Khánh Về việc điều chỉnh danh mục vốn các dự án đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2010.
03/NQ-HĐND 07/07/2010 Huyện Diên Khánh Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước huyện Diên Khánh năm 2010.
02/NQ-HĐND 07/07/2010 Huyện Diên Khánh Về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện năm 2009.
03/NQ-HĐND 06/07/2010 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã Cam Ranh khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
02/NQ-HĐND 06/07/2010 Thành phố Cam Ranh Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Cam Ranh khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011.
03/NQ-HĐND 25/06/2010 Huyện Vạn Ninh Về việc phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách huyện Vạn Ninh năm 2009.
02/NQ-HĐND 25/06/2010 Huyện Vạn Ninh Về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình đầu tư xây dựng năm 2010.

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).

Văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản pháp luật khác
Văn bản được quan tâm
Liên kết nhanh